Jsme spolek lidí různých profesí a povah, s různými životními příběhy a zkušenostmi, s různým počtem dětí a titulů. Spojuje nás láska k přírodě, důvěra dětí, smysl pro humor a respekt k sobě navzájem, k přírodě, dětem, okolí a mravným hodnotám. Vytváření respektujícího prostředí je pro nás ve Mlýně klíčem ke svobodě a vzdělávání. Ztotožňujeme se s myšlenkami a prací všech, kteří šli touto cestou před námi : Komenským, Montessori, Matějíčkem, Nováčkovou. Tedy těmi, pro něž byly středem pozornosti děti, jejich přirozenost a rozvoj. Rozvoj podle jejich možností, schopností a tužeb. Jsme si jisti, že tak z nich vyrostou zralé, dospělé osobnosti, s otevřenou myslí, schopné spolupráce a kritického myšlení, schopné svůj úspěch nesobecky sdílet s ostatními. S neotřesitelnou vnitřní motivací žít plnohodnotný, radostný život tak, jak jej známe my.