Začněte psát zde...

 

V případě zájmu nás kontaktujte:

  • Martin Kolář: info@mlynradounka.cz;
  • 602 211 399
  • humanitní učebna

"Dobrý učitel chrání žáky i před svým vlastním vlivem."

 Bruce Lee

  • výpravy a expedice jsou zajištěny minibusem

"Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou."

                                                                                        J. A. Komenský

Zahájili jsme provoz sdružené školy I. i II. stupně; začínáme s malou skupinou dětí v rozsahu 1.-7.tř. Vzdělávání vedeme s.respektujícím přístupem, s cílem dosáhnout studijní autonomie dětí a schopnosti žít svobodný život s vědomím odpovědnosti a dovedností vyvážit přiměřeně práva a povinnosti. Předpokládáme shodu s rodiči v přístupu ke vzdělání, k mravním a společenským hodnotám a k míře samostatnosti v životě.

Náplň odpovídá minimálně rozsahu dle RVP. 

Škola je každý den od 8.30 do 14.30 včetně oběda, s možností prodloužení, pokud děti na něčem samostatně pracují (projekty).

ROZVRH
POJazyky (Aj, Šp, Nj); komunitní debata, plánování; shrnutí a upevnění z minulého týdne
ÚTČeský jazyk a literatura, komunikační kompetence, média
STHistorie, společnost a společenské vědy; pedagogická rada (s účastí dětí)
ČTEstetika (hudba a umění), projekty; praktikum - přírodní vědy (teorie)
Praktikum (přírodní vědy a pracovní činnosti)
Průběžně, každodenněMatematika, sociální kompetence, vztahy

Výuka je doprovázena jednotlivými průvodci / průvodkyněmi v průřezových tématech, výuky se účastní externisté z fakult, vědeckých pracovišť, podnikatelé a praktici, popř. zahraniční lektoři (Erasmus, Workaway apod. - jazyky).

DLOUHODOBÝ ŠKOLNÍ PROJEKT - RECY VĚCI K DOBRU PŘECI - SLEDUJTE PRÁCI DĚTÍ NA FACEBOOKU :

Projektem jsou děti vedeny k určitému cíli, odpovědnosti, umění prosadit názor, realizovat své nápady, prohlubovat svou kreativitu, rozvíjet vlastnoruční tvorbu a vdechnout starým věcem nový život ...