Přírodovědné víkendy

Přírodovědné víkendy

       V současné době jsou zaměřeny na přírodovědné obory, v čele s chemií, fyzikou a matematikou. Konají se nepravidelně. S běžnými materiály a látkami na "kuchyňské" úrovni může laborovat každý, s chemikáliemi a laboratorním nádobím jen ti poučení a ukáznění. Jedy a nebezpečné látky nepoužíváme. Případnou nechuť k malé násobilce a trojčlence nechejte doma.

Cena za jednoho účastníka zahrnuje plnou penzi od páteční večeře do nedělního oběda a spaní v lůžkovinách - 980,-Kč, dítě do 10ti let 850,-Kč, program 300,-Kč; děti starší 12ti let mohou přijet bez rodičů (pokud už se známe) nebo lépe více dětí v doprovodu dospělého. Slevy viz záložka ubytování a stravování.

Pro podrobnosti k jednotlivým tématům, prosím, volejte.

PŘIPRAVUJEME:

  • CUKRY, TUKY, OLEJE (A BÍLKOVINY) - převažujícím palivem živočišné říše je cukr, jak tedy může být ve stravě škodlivý? A co ty tuky - živočišné, rostlinné, ztužené, žluklé, přepalované? A sůl a mléko, éčka, radikály volné...
  • HOŘENÍ - mezi rezavěním železa, ohněm na opékání buřtů a výbuchem je jedinný rozdíl, a to v rychlosti procesu; pojmy: oxidace, redukce, detonace; sopky, Slunce, vzducholodě, motory, dezinfekce.....
  • VLNY - vlní se moře, světlo, zvuk; teplo, had i hluk; vlní se naše střeva, aby posunula, co a kam je třeba; hudební nástroje s sebou!
  • VŮNĚ A PACHY - proč nám něco voní a něco zapáchá? k čemu to je? A každému jinak? Vůně přírodní a umělé, kosmetika, hormony, byliny, léky, esence.
  • ROPA DOBRÁ, ROPA ZLÁ - ropa jen tak nedojde; jsme na ní závislí a je třeba se s ní a výrobky z ní naučPŘEDVÁNOČNÍ ÚKLIDit zacházet; paliva, plasty, léky, kosmetika, stavby......a odpady
  • PASTEVECTVÍ - proč bič práská a proutek ne? Posun civilizace od lovu a sběru k usedlému způsobu života zvýšil potřebu dovedností - řemesel, znalostí materiálů a jejich zpracování; konzervace a uchování potravin a krmiv, nástroje, zpracování nerostů a rud, minerály; oděvy
  • PŘEDVÁNOČNÍ ÚKLID - ...proč vlastně?!.. no tak tedy dobrá: čistící a úklidové prostředky naše a samočištění v přírodě, jak funguje mýdlo, vlastní úklidová kosmetika

BYLY:

PŘÍRODOVĚDNĚ - PERMAKULTURNÍ VÍKEND (duben 2019)
PÁTEK: základní výklad k permakultuře, pojmy a plánování zahrádky, k tomu geometrie a trochu s geometrií související matiky); SOBOTA: praktická realizace permakulturní výsadby (záhon a dřeviny v "jedlém lese"), několik pojmů a základní věci z fyziky o půdě a vodě; výlet na funkční permakulturní zahradu. NEDĚLE:  opakování, tvorba portfolia, dosadba nevysazených rostlin; individuálně - matematika, fyzika, chemie pro II. stupeň.

PŘÍRODOVĚDNĚ - VODÁCKÝ VÍKEND (květen/červen 2019)
PÁTEK: základy vodáckých dovedností, ovládání lodí (pramice - bidlování, kánoe - pádlování). SOBOTA: základní pojmy z fyziky vody, mechaniky, pohyb živočichů ve vodním prostředí, co odpozoroval člověk; vztahy mezi základními fyzikálními veličinami (pohyb, rychlost, hustota, tlak, teplo, elektřina, magnetismus atd.). NEDĚLE:  opakování, tvorba portfolia, dosadba nevysazených rostlin; individuálně - matematika, fyzika, chemie pro II. stupeň.