Dopoledne pro děti

.......Aktivní dopoledne jsou aktivity pro děti od 3 do 6 let postavené na principech Montessori pedagogiky, respektující výchovy a.badatelského přístupu (přece jen - jsme v Přírodovědném centrum:)). Děti se rozvíjí v aktivitách podle své vlastní individuální potřeby, navzájem si pomáhají a spolupracují. K.dispozici jsou jim vždy průvodkyně, které podporují dítě v jeho vnitřní motivaci. Tím dítě získává sebedůvěru a učí se odpovědnosti. Máme připravené prostředí tak, aby si každé dítě samo vybralo, čím se bude zabývat. Snažíme se o co nejvíce podnětné prostředí.

.......Každé z dětí se učí hledat hranice svého osobního prostoru. Rozhoduje se o tom, koho k sobě pustí, co komu dovolí a co si může dovolit ono samo. Tím získává respekt k druhým, protože ví, že každý rozhoduje o svém osobním prostoru stejně jako dítě samo. Tím zdokonaluje dovednost nebrat si věci osobně a respektovat potřeby u sebe i u druhých. Tato důvěra dále otevírá cestu k vzájemnosti a.schopnosti efektivní týmové spolupráce.

Jak probíhá den?

.......Ráno přichází děti v 8:00. Okolo 8:10, když už jsme všichni, začínáme v Montessori učebně na.Elipse, kde se pozdravíme a.chvilku si povídáme. Učíme se naslouchat si navzájem, sdílet s.ostatními svoje nápady, komunikovat a také si představíme, co se bude danný den dít. Po "elipse", která trvá 10 - 20 minut, děti pracují samostatně nebo ve skupinkách, udržujeme ticho - šeptáme; používáme koberečky pro vymezení vlastního prostoru. Děti se učí respektovat vzájemně své hranice. Postupně přechází, podle své přirozenosti, na hovor v běžné hlasitosti, kdo chce může jít do vedlejší tělocvičny, popř. se přidat k náročnější činnosti iniciované průvodkyní. Před půl desátou všichni po sobě uklidí pomůcky a hračky na svá místa a odcházíme do kuchyňky na svačina a přípravu oběda. Poté, cca v 10.30 se děti v šatně samostatně oblékají, popř. si navzájem pomáhají nebo radí a.odcházíme ven, kde jsme až do oběda. Venku rozvíjíme hrubou motoriku - pohybovými hrami, využitím herních a.přírodních prvků v areálu Mlýna, popř při vycházce i v jeho okolí. Podpora rozvoje pohybové gramotnosti je pro nás stejně důležitá jako rozvoj intelektuálních a emočních dovednosti. Ve 12:00 máme oběd, který probíhá podle počasí buď venku pod verandou nebo v.kuchyňce, přednost má veranda. Po.obědě si vyčistíme zuby a následuje polední klid. Většina dětí nespí, věnují se klidné činnosti - poslechu, čtení, kreslení, klidné hře.  Ve 13. hod. začínají "aktivní odpoledne", kterými některé děti navazují na dopolední program. Ostatní pokračují v programu aktivního dopoledne, ve 14. hod svačíme a.ve 14:30 končí náš program a je tedy čas si vyzvednout děti. Dítě může pokračovat v aktivním odpoledni (viz další záložka v menu).

V případě Vašeho zájmu je nutná osobní schůzka nejlépe s oběma rodiči u nás ve Mlýně. Je nutné se seznámit s prostředím a.s.námi. Pro naši práci je velmi důležitá vzájemná spolupráce a navázání dobrých vztahů. Věnujeme se každému dítěti individuálně a je pro nás důležité, abychom se shodli na.hodnotách, zejména na přístupu respektující výchovy. Pokud mají rodiče v nějaké oblasti výchovy pochybnosti, troufáme si nabídnout pomoc - můžeme podnikat kroky společně, pro rychlejší dosažení kýženého pokroku.

Prosíme o zvážení, zda náš přístup představuje to, co pro své dítě hledáte. Kapacita je omezená. Rádi budeme spolupracovat s.rodiči, se kterými se shodneme na našem přístupu, postupném osobním růstu se zrcadlením svého dítěte.

 

V případě zájmu nás kontaktujte:

 • Eva Kolářová

info@mlynradounka.cz

 

docházka dětí

.......Přednostně bereme děti, které mají zájem o celotýdenní docházku. Poté děti, které mají zájem o.kratší, avšak nejméně třídenní docházku. První 3 dny v týdnu budou od září zaměřené na témata a.rozvoj dítěte podle vývojové fáze. Budeme navazovat na to, co se už děti dozvěděly. Vhodné pro děti, které budou pokračovat v komunitní škole. "Na zkoušku" je možné chodit i jeden nebo dva dny v týdnu, nicméně na omezenou dobu. Důvodem jsou naše zkušenosti - děti, které chodí 1 nebo 2 dny v týdnu se časem cítí nejistě, často proto, že v respektujícím prostředí nefungují stejné komunikační modely jako v.jiných předškolních ústavech a naše děti na ně reagují "zdrženlivě". Také nestihnou poznat prostředí dostatečně důvěrně a zejména při pohybu venku ve snaze napodobit v pohybu ostatní děti, neodhadují dobře své možnosti.

 

Co děti potřebují :

 • 2 malé ručníky ( děti si budou měnit špinavý ručník za čistý, druhý ručník, prosíme ať je vždy čistý a vypraný )

 • vhodné oblečení na každý den

 • 4 fotky (ve formátu průkazového fota, stačí výtisk na obyčejný papír)

 • přezůvky

 • pláštěnku

 • holínky

 • příspěvek na toaletní papíry a jiné potřeby budeme řešit v průběhu nástupu
 • kartáček na zuby, pozor! Pouze jednosvazkový kartáček, budeme čistit zoubek po zoubku, lze koupit v drogérii,  zde je odkaz https://www.nazuby.cz/jednosvazkovy-kartacek

Pokud vám leží doma, tak určitě s dětmi využijeme :

 • papíry čisté nebo z jedné strany popsané
 • pastelky, voskovky, barvy temperové nebo voskové a jiné
 • látka jakákoliv i zbytky
 • omalovánky, časopisy pro děti, časopisy s úkoly pro děti apod...( každá nepomalovaná stránka se nám hodí )

 

 

Ceník

Děti lze vyzvedávat po obědě ve 12:30 nebo při plné docházce ve 14:30.

 • Docházka částečná na 5 dní v týdnu, vyzvedávání po obědě: 3 000,- Kč i se stravou /za měsíc
 • Docházka plná na 5 dní v týdnu: 4 250,- Kč i se stravou / za měsíc
 • Jeden den v týdnu, vyzvedávání po obědě: 700,- Kč i se stravou/ za měsíc
 • Jeden den v týdnu, plná docházka: 1 000,- Kč i se stravou/ za měsíc
 • Nabízíme také možnost docházky od 8 do 16 hodin. Pak cena za jeden prodloužený den v týdnu je 1 400,- Kč / za měsíc.

Částka je měsíčním paušálem na chod aktivního dopoledne. V případě nemoci se částka nevrací. Prosíme o poslání platby do posledního dne v měsíci, vždy na měsíc dopředu na číslo účtu 4000071018/7940. Každé dítě bude mít přiřazen variabilní symbol. Při platbě do poznámky napište: Jméno a příjmení dítěte.

DĚKUJEME :)

Zde si můžete stáhnout přihlášku.

Vyplněnou přihlášku pošlete na e-mail: kolarova.radounka@gmail.com

Odesláním přihlášky vyjadřujete svobodný souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených ve formuláři, v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Prohlašujeme, že tyto údaje budou použity pouze k evidenci uchazečů, nebudou sdíleny s žádnou další osobou ani k jiným obchodním účelům.

Prostředí pro děti