Dopoledne pro děti

.......Aktivní dopoledne jsou aktivity pro děti od 3 do 6 let postavené na principech Montessori pedagogiky, respektující výchovy a.badatelského přístupu (přece jen - jsme v Přírodovědném centru:)). Děti se rozvíjí v aktivitách podle své vlastní individuální potřeby, navzájem si pomáhají a spolupracují. K.dispozici jsou jim vždy průvodkyně, které podporují dítě v jeho vnitřní motivaci. Tím dítě získává sebedůvěru a učí se odpovědnosti. Máme připravené prostředí tak, aby si každé dítě samo vybralo, čím se bude zabývat. Snažíme se o co nejvíce podnětné prostředí.

.......Každé z dětí se učí hledat hranice svého osobního prostoru. Rozhoduje se o tom, koho k sobě pustí, co komu dovolí a co si může dovolit ono samo. Tím získává respekt k druhým, protože ví, že každý rozhoduje o svém osobním prostoru stejně jako dítě samo. Tím zdokonaluje dovednost nebrat si věci osobně a respektovat potřeby u sebe i u druhých. Tato důvěra dále otevírá cestu k vzájemnosti a.schopnosti efektivní týmové spolupráce.

Jak probíhá den?

.......Ráno přichází děti v 8:00. Okolo 8:10, když už jsme všichni, začínáme na.Elipse, kde se pozdravíme a.chvilku si povídáme. Učíme se naslouchat si navzájem, sdílet s.ostatními svoje nápady, komunikovat a také si představíme, co se bude danný den dít. Po "elipse", která trvá 10 - 20 minut, děti pracují samostatně nebo ve skupinkách, udržujeme ticho - šeptáme; používáme koberečky pro vymezení vlastního prostoru. Děti se učí respektovat vzájemně své hranice. Postupně přechází, podle své přirozenosti, na hovor v běžné hlasitosti, kdo chce může jít do vedlejší tělocvičny, popř. se přidat k náročnější činnosti iniciované průvodkyní. Před půl desátou všichni po sobě uklidí pomůcky a hračky na svá místa a odcházíme do kuchyňky na svačinu. Poté, cca v 10.30 se děti v šatně samostatně oblékají, popř. si navzájem pomáhají nebo radí a.odcházíme ven, kde jsme až do oběda. Venku rozvíjíme hrubou motoriku - pohybovými hrami, využitím herních a.přírodních prvků v areálu Mlýna, popř při vycházce i v jeho okolí. Podpora rozvoje pohybové gramotnosti je pro nás stejně důležitá jako rozvoj intelektuálních a emočních dovedností. Ve 12:00 máme oběd, který probíhá podle počasí buď venku pod verandou nebo v.kuchyňce, přednost má veranda. Po.obědě si vyčistíme zuby a následuje polední klid. Většina dětí nespí, věnují se klidné činnosti - poslechu, čtení, kreslení, klidné hře.  Ve 13. hod. začínají "aktivní odpoledne". Odpoledne bude vedené aktivitou podle toho, jaká průvodkyně provází děti v danný den. Lucie Matoušková   - sportovní aktivity, Lucie Švehlová   - anglický jazyk, Klára Vaníčková   - vaření s dětmi ve 14. hod svačíme a.ve 14:30 končí náš program a je tedy čas si vyzvednout děti.

Děti, které jsou již předškoláky a nebo děti, které chtějí vstoupit do samostatného života čtením a psaním mají možnost se každý den připojit ke "starším" školkovým dětem na poznávání světa za symboly. Podporujeme děti ve vývojové fázi v čas, kdy je zajímají tvary a pojmenovávají je už pravými názvy. Věříme, že děti, které k nám vstoupí do školy s vědomostí písmen, můžou již při nástupu do školy vést vlastní sebeřízené vzdělávání a získávat informace podle jejich uvážení. Dětem se věnujeme tímto směrem každý den po ukončení ranní společné elipsy. Průvodkyněmi budou Eva Kolářová a Anita Topinková, která dětem bude otevírat hudební svět.

V případě Vašeho zájmu je nutná osobní schůzka nejlépe s oběma rodiči u nás ve Mlýně. Je nutné se seznámit s prostředím a.s.námi. Pro naši práci je velmi důležitá vzájemná spolupráce a navázání dobrých vztahů. Věnujeme se každému dítěti individuálně a je pro nás důležité, abychom se shodli na.hodnotách, zejména na přístupu respektující výchovy. Pokud mají rodiče v nějaké oblasti výchovy pochybnosti, troufáme si nabídnout pomoc - můžeme podnikat kroky společně, pro rychlejší dosažení kýženého pokroku.

Prosíme o zvážení, zda náš přístup představuje to, co pro své dítě hledáte. Kapacita je omezená. Rádi budeme spolupracovat s.rodiči, se kterými se shodneme na našem přístupu, postupném osobním růstu se zrcadlením svého dítěte.

Na prvním místě je především shoda obou rodičů v rodině.  Děti vedeme k přijímání změn, překonávání svých hranic, učení se ze svých chyb, nalezení odvahy pro překonávání výzev, kterými dítě prochází, když poprvé vstoupí do světa samo za sebe a bez přítomnosti rodičů. Tento přístup máme i my ke svému životu. Vzájemně se podporujeme a hledáme nejlepší varianty pro nás rodiče i pro naše děti. Naprosto rozumíme, že to není pro každého a při vzájemné neshodě rodičů v rodině, můžou nastat veliké rozbroje a tím"problémem" skutečně nechceme být.

RODINA JE ZÁKLAD a je třeba být za jedno. Nic není špatná volba, pro každého je dobré něco jiného. 

Jsme komunitou, která roste společně s dětmi, jezdíme na společné výlety a vytváříme prostředí pro děti od 3 let až po dokončení základní školy.

 

 

V případě zájmu nás kontaktujte:

 • Eva Kolářová
 • Lucie Švehlová
 • Lucie Matoušková

info@mlynradounka.cz

 

DOCHÁZKA DĚTÍ

.......Přednostně bereme děti, které mají zájem o celotýdenní docházku. Poté děti, které mají zájem o.kratší, avšak nejméně třídenní docházku. První 3 dny v týdnu jsou zaměřené na témata a.rozvoj dítěte podle vývojové fáze. Budeme navazovat na to, co se už děti dozvěděly.

Aktivity probíhají v čase od 8 do 14.30. (V adaptačním období je děti možné vyzvednout v 12.30).

 

Co děti potřebují :

 • 2 malé ručníky ( děti si budou měnit špinavý ručník za čistý, druhý ručník, prosíme ať je vždy čistý a vypraný )

 • vhodné oblečení na každý den

 • přezůvky

 • pláštěnku

 • holínky

 • plášť, zástěra, staré oblečení -  proti umazání od barev
 • příspěvek na toaletní papíry a jiné potřeby za rok činní 500Kč
 • kartáček na zuby, pozor! Pouze jednosvazkový kartáček, budeme čistit zoubek po zoubku, lze koupit v drogérii,  zde je odkaz https://www.nazuby.cz/jednosvazkovy-kartacek

Pokud vám leží doma, tak určitě s dětmi využijeme :

 • papíry čisté nebo z jedné strany popsané
 • pastelky, voskovky, barvy temperové nebo voskové a jiné
 • látka jakákoliv i zbytky
 • omalovánky, časopisy pro děti, časopisy s úkoly pro děti apod...( každá nepomalovaná stránka se nám hodí )

 

 

Ceník

 

 • Docházka částečná 3 000,- Kč
 • Docházka plná 4 250,- Kč i se stravou / za měsíc

Částka je měsíčním paušálem na chod aktivního dopoledne. V případě nemoci se částka nevrací. Prosíme o poslání platby do posledního dne v měsíci, vždy na měsíc dopředu na číslo účtu 4000071018/7940. Každé dítě bude mít přiřazen variabilní symbol. Při platbě do poznámky napište: Jméno a příjmení dítěte.

Odpolední aktivity (kroužky) od 12.30 do 14.30 a páteční projektové dny jsou spolufinancovány z projektu MŠMT podpory neformálního vzdělávání

DĚKUJEME :)

Zde si můžete stáhnout přihlášku.

Vyplněnou přihlášku pošlete na e-mail: kolarova.radounka@gmail.com

Odesláním přihlášky vyjadřujete svobodný souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených ve formuláři, v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Prohlašujeme, že tyto údaje budou použity pouze k evidenci uchazečů, nebudou sdíleny s žádnou další osobou ani k jiným obchodním účelům.