Přírodovědné víkendy

Jsou strukturou přizpůsobeny kratší době trvání pobytu. Připravujeme je pro děti a rodiče se zájmem o přírodu a přírodní vědy, popř. děti v domácím vzdělávání. Jsou koncipovány tak, aby byly přínosem pro účastníky a děti všech věkových skupin, resp. od předškolního věku.

26.-28.4.  PŘÍRODOVĚDNĚ - PERMAKULTURNÍ VÍKEND

Pátek: základní výklad k permakultuře, pojmy a plánování zahrádky, k tomu geometrie a trochu s geometrií související matiky), v rozsahu podle doby příjezdu účastníků - jinak až na druhý den. Sobota: dopoledne praktická realizace permakulturní výsadby (záhon a dřeviny v "jedlém lese"), k tomu několik pojmů a základní věci z fyziky o půdě a vodě; odpoledne se pojede na velkou permakulturní zahradu, která funguje už roky. A ve zbylém čase (večer) společné volno (oheň) s individuálním výkladem, kdo co potřebuje vysvětlit z přírodních věd (přírodověda, vlastivěda, matika, fyzika, chemie, biologie), popř. diskuse. V neděli pozdější začátek, opakování, tvorba portfolia, dosadba nevysazených rostlin; průběžně otázky k vysvětlování předmětů a k permakultuře, které budou účastníky napadat. Pro zájemce volno k návštěvě J. Hradce nebo jiného místa v okolí.

Cena za jednoho účastníka zahrnuje plnou penzi od páteční večeře do nedělního oběda a spaní v lůžkovinách - 980,-Kč, dítě do 10ti let 850,-Kč, program 300,-Kč.

31.5.-2.6. PŘÍRODOVĚDNĚ - VODÁCKÝ VÍKEND

Pátek: Už budou dlouhé dny, tedy šup do lodí hned po příjezdu - základy vodáckých dovedností, ovládání lodí (pramice - bidlování, kánoe - pádlování). V sobotu budeme pokračovat a přidáme k tomu základní pojmy z fyziky vody, mechaniky a podíváme se do vodní elektrárny na Mlýně; výuka - program "Kdo plave, ten se neutopí", jak se pohybují ve vodním prostředí různí živočichové a co z toho odpozoroval a využil člověk (jde o rozšířenou verzi stejnojmenného programu popsaného v záložce pobytové programy).  K tomu si vysvětlíme jednoduchý matematický princip přírodních zákonů, které popisují vztahy mezi základními fyzikálními veličinami (pohyb, rychlost, hustota, tlak, teplo, elektřina, magnetismus atd.). Naučíme se pomůcku, jak si zapamatovat vztahy mezi veličinami (předpokladem je, že probereme i nějakou tu rovnici), kterými jsou popsány. Provedeme to s pomocí příkladů, jak tyto veličiny skutečně působí v přírodě, které jevy doprovázejí a jak se s jejich změnami vyrovnávají živé organismy. Večer věnujeme společenské činnosti:) a diskusi. A neděli necháme na doplňující otázky a vysvětlení, opakování, portfolio; popř. na individuální výklad, kdo co potřebuje vysvětlit z přírodních věd (aneb doučování.....).

Cena za jednoho účastníka zahrnuje plnou penzi od páteční večeře do nedělního oběda a spaní v lůžkovinách - 980,-Kč, dítě do 10ti let 850,-Kč, program 300,-Kč.