Přírodovědné víkendy

V současné době jsou zaměřeny na přírodovědné obory, v čele s chemií, fyzikou a matematikou. Od října 2019 se VLNY konají každý druhý víkend v měsíci. S běžnými materiály a látkami na "kuchyňské" úrovni může laborovat každý, s chemikáliemi a laboratorním nádobím jen ti poučení a ukáznění. Jedy a nebezpečné látky nepoužíváme. Případnou nechuť k malé násobilce a trojčlence nechejte doma.

Cena za jednoho účastníka zahrnuje plnou penzi od páteční večeře do nedělního oběda a spaní v lůžkovinách - 980,-Kč, dítě do 10ti let 850,-Kč, program 300,-Kč; děti starší 12ti let mohou přijet bez rodičů (pokud už se známe) nebo lépe více dětí v doprovodu dospělého. Slevy viz záložka ubytování a stravování.

Pro podrobnosti k jednotlivým tématům, prosím, volejte.

CUKRY, TUKY, OLEJE (A BÍLKOVINY) - převažujícím palivem živočišné říše je cukr, jak tedy může být ve stravě škodlivý? A co ty tuky - živočišné, rostlinné, ztužené, žluklé, přepalované? A sůl a mléko, éčka, radikály volné...

  • HOŘENÍ - mezi rezavěním železa, ohněm na opékání buřtů a výbuchem je jedinný rozdíl, a to v rychlosti procesu; pojmy: oxidace, redukce, detonace; sopky, Slunce, vzducholodě, motory, dezinfekce.....
  • VLNY - vlní se moře, světlo, zvuk; teplo, had i hluk; vlní se naše střeva, aby posunula, co a kam je třeba; hudební nástroje s sebou!
  • VŮNĚ A PACHY - proč nám něco voní a něco zapáchá? k čemu to je? A každému jinak? Vůně přírodní a umělé, kosmetika, hormony, byliny, léky, esence.
  • ROPA DOBRÁ, ROPA ZLÁ - ropa jen tak nedojde; jsme na ní závislí a je třeba se s ní a výrobky z ní naučPŘEDVÁNOČNÍ ÚKLIDit zacházet; paliva, plasty, léky, kosmetika, stavby......a odpady
  • PASTEVECTVÍ - proč bič práská a proutek ne? Posun civilizace od lovu a sběru k usedlému způsobu života zvýšil potřebu dovedností - řemesel, znalostí materiálů a jejich zpracování; konzervace a uchování potravin a krmiv, nástroje, zpracování nerostů a rud, minerály; oděvy
  • PŘEDVÁNOČNÍ ÚKLID - ...proč vlastně?!.. no tak tedy dobrá: čistící a úklidové prostředky naše a samočištění v přírodě, jak funguje mýdlo, vlastní úklidová kosmetika

26.-28.4.  PŘÍRODOVĚDNĚ - PERMAKULTURNÍ VÍKEND
Pátek: základní výklad k permakultuře, pojmy a plánování zahrádky, k tomu geometrie a trochu s geometrií související matiky), v rozsahu podle doby příjezdu účastníků - jinak až na druhý den. Sobota: dopoledne praktická realizace permakulturní výsadby (záhon a dřeviny v "jedlém lese"), k tomu několik pojmů a základní věci z fyziky o půdě a vodě; odpoledne se pojede na velkou permakulturní zahradu, která funguje už roky. A ve zbylém čase (večer) společné volno (oheň) s individuálním výkladem, kdo co potřebuje vysvětlit z přírodních věd (přírodověda, vlastivěda, matika, fyzika, chemie, biologie), popř. diskuse. V neděli pozdější začátek, opakování, tvorba portfolia, dosadba nevysazených rostlin; průběžně otázky k vysvětlování předmětů a k permakultuře, které budou účastníky napadat. Pro zájemce volno k návštěvě J. Hradce nebo jiného místa v okolí.

31.5.-2.6. PŘÍRODOVĚDNĚ - VODÁCKÝ VÍKEND
Pátek: Už budou dlouhé dny, tedy šup do lodí hned po příjezdu - základy vodáckých dovedností, ovládání lodí (pramice - bidlování, kánoe - pádlování). V sobotu budeme pokračovat a přidáme k tomu základní pojmy z fyziky vody, mechaniky a podíváme se do vodní elektrárny na Mlýně; výuka - program "Kdo plave, ten se neutopí", jak se pohybují ve vodním prostředí různí živočichové a co z toho odpozoroval a využil člověk (jde o rozšířenou verzi stejnojmenného programu popsaného v záložce pobytové programy).  K tomu si vysvětlíme jednoduchý matematický princip přírodních zákonů, které popisují vztahy mezi základními fyzikálními veličinami (pohyb, rychlost, hustota, tlak, teplo, elektřina, magnetismus atd.). Naučíme se pomůcku, jak si zapamatovat vztahy mezi veličinami (předpokladem je, že probereme i nějakou tu rovnici), kterými jsou popsány. Provedeme to s pomocí příkladů, jak tyto veličiny skutečně působí v přírodě, které jevy doprovázejí a jak se s jejich změnami vyrovnávají živé organismy. Večer věnujeme společenské činnosti:) a diskusi. A neděli necháme na doplňující otázky a vysvětlení, opakování, portfolio; popř. na individuální výklad, kdo co potřebuje vysvětlit z přírodních věd (aneb doučování.....).