Přírodovědné víkendy

Jsou strukturou přizpůsobeny kratší době trvání pobytu. Připravujeme je pro děti a rodiče se zájmem o přírodu a přírodní vědy, popř. děti v domácím vzdělávání. Jsou koncipovány tak, aby byly přínosem pro účastníky a děti všech věkových skupin, resp. od předškolního věku.