Pobytové programy

Programy při pobytu u nás mohou být dopolední, odpolední nebo celodenní. Při jejich tvorbě spolupracujeme s lidmi, kteří se danému tématu věnují dlouhodobě, ať už profesionálně nebo amatérsky, kteří mají zájem své znalosti sdílet a dovednost je sdílet, a kteří připravený program také vedou. Neangažujeme lektory.

Programy probíhají venku i uvnitř.

Pro rok 2019 (a pravděpodobně i další roky) jsou našimi hlavními tématy VODA - nejenom proto, že jsme ve Mlýně; ODPADY - předcházení jejich vzniku; ZDRAVÁ STRAVA - snad nejlepší téma pro rozvoj kritického myšlení a VZTAHY - přírodní, mezilidské a mezi lidmi a přírodou.

https://www.vodackanavigace.cz/nezarka-jez-druzstevni-mlyn?detailid=2826