Pobytové programy

Programy při pobytu u nás mohou být dopolední, odpolední nebo celodenní. Při jejich tvorbě spolupracujeme s lidmi, kteří se danému tématu věnují dlouhodobě, ať už profesionálně nebo amatérsky, kteří mají zájem své znalosti sdílet a dovednost je sdílet, a kteří připravený program také vedou. Neangažujeme lektory.

Programy probíhají venku i uvnitř.

Pro rok 2020 (a pravděpodobně i další roky) jsou našimi hlavními tématy

  • VODA
  • ODPADY
  • ROPA 
  • ZDRAVÁ STRAVA
  • VZTAHY

https://www.vodackanavigace.cz/nezarka-jez-druzstevni-mlyn?detailid=2826

RYBY - chytit rybku je jednoduché, když.....v klidu vnímáte a pozorujete, kudy plavou. Během programu prakticky každý nějakou rybku chytí a dozví se něco nejen o rybách, jejich smyslech, chování, způsobu života a místě v ekosystému, ale také o sobě. Chycení ryby nezáleží na štěstí, síle nebo výkonu, ale na ochotě vnímat a vědomě přijímat, co se děje kolem v přírodě. Kdo mluví, nechytí. Program volně pokračuje během pobytu dále, podle zájmu účastníků, při pozorování rybek v akváriích, popř. propojeně s dalšími programy, např. při plavbě po řece. S chycenými rybkami lze pokračovat v programu v ZÁCHRANNÉ STANICI.

OSMÝ KONTINENT - je tvořen odpadem, zejména plastovými obaly. Plave v oceánu a dosud roste. Program zařazujeme obvykle v úvodu pobytu. Jeho cílem je společně nalézt možnosti, jak spotřebu plastových obalů, resp. obalů obecně snížit; třídit nestačí. Formulujeme si společně pravidla, kterými se budeme řídit při pobytu (Montessori pedagogika). Na program lze provést přípravu s předstihem před pobytem.

KDO PLAVE, TEN SE NEUTOPÍ - ve vodě a kolem ní to žije. Každý živočich s vodou spjatý našel svůj způsob pohybu v ní nebo na ní - hmyz, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci i savci. A člověk se naučil od každého něco. Součástí programu je plavba po řece na bezpečných velkých rybářských pramicích. V případě zájmu můžeme použít i kanoe. Program může být veden od zážitkového učení pro děti předškolního a mladšího školního věku, badatelsky pro starší školní věk a smíšené skupiny až po učení se v přírodě se zapojením matematiky a fyziky (i chemie).

OBORA - nedaleko Mlýna se nachází krásná a přírodně bohatá obora. Realizujeme v ní několik programů se zaměřením na biodiverzitu, funkce lesa, zálesácké dovednosti a myslivost, přírodní cykly. Do obory je to cca 2,5 km. Délka programu se řídí domluvou podle věku dětí a jejich uvyklosti na pěší chůzi.

PERMAKULTURA - princip trvale fungující hospodářské kultury, která bez neustálého opečovávání prospívá a plodí, je velmi lákavý a inspirativní. Základem této trvalosti je voda. Jak na permakulturu doma, na balkóně, na zahradě, v lese; ve stínu nebo na slunci. Přijdeme na to, když dáme hlavy dohromady a když budeme umět přivést nebo zadržet přiměřené množství vody.

BŘEHY - v menší skupině se projedeme lodí kolem břehů; kromě pozorování, zábavy a poučení bude záležet na nás, jestli budeme umět manévrovat lodí tak, abychom přírodě ulevili odstraněním věcí, co do nepatří, např. kusů odpadu nebo invazních rostlin. Významnou součástí programu je prvek pohybový a komunikační - "posádka" se musí zkoordinovat, aby byla schopná s lodí manipulovat (pádly a bidly). Lze propojit s ostatními programy na řece.

ZÁCHRANNÁ STANICE - celým názvem Záchranná stanice pro handikepované živočichy Českého nadačního fondu pro Vydru. Program realizujeme formou výletu do Třeboně, kde se stanice nachází. Cílem programu je seznámit účastníky s prací stanice a zvířaty v ní žijícími, ať už dočasně nebo natrvalo. Řada trvalých obyvatel je rybožravých, v případě dohody na kombinaci s programem RYBY, můžeme vézt rybky pro čápa Výlet je vždy součástí pobytuČendu, volavku Anežku atd. Součástí progamu je "dětský parlament", v něm děti rozhodují o způsobu použití finančního příspěvku, který stanici věnujeme (cena programu, nejedná se o peníze navíc od účastníků). Na výběr jsou vždy tři varianty podle aktuální situace ve stanici (vybavení kotců, krmivo, léky atd.).

VÝLETY - jsou programy, které realizujeme dále od Mlýna. Jezdíme úzkokolejnou dráhou, běžným vlakem nebo autobusem do lesa na výšlapy, na farmy, do dílen, muzeí nebo jiných expozic. Součástí pobytu je vždy alespoň jeden výlet.