Montessori kroužek

Ve spolupráci s DDM Jindřichův Hradec bude pokračovat i ve školním roce 2018 / 2019 Montessori kroužek pod vedením Jany Fučíkové.