Dopoledne pro děti

AKTUÁLNĚ máme volná 1-2 místa.

.......Aktivní dopoledne jsou aktivity pro děti od 3 do 6 let postavené na principech Montessori pedagogiky, respektující výchovy a badatelského přístupu (přece jen - jsme v Přírodovědném centrum:)). Děti se rozvíjí v aktivitách podle své vlastní individuální potřeby, navzájem si pomáhají a spolupracují. K.dispozici jsou jim vždy průvodkyně, které podporují dítě v jeho vnitřní motivaci. Tím dítě získává sebedůvěru a učí se odpovědnosti. Máme připravené prostředí tak, aby si každé dítě samo vybralo, čím se bude zabývat. Snažíme se o co nejvíce podnětné prostředí.

.......Každé z dětí se učí hledat hranice svého osobního prostoru. Rozhoduje se o tom, koho k sobě pustí, co komu dovolí a co si může dovolit ono samo. Tím získává respekt k druhým, protože ví, že každý rozhoduje o svém osobním prostoru stejně jako dítě samo. Tím zdokonaluje dovednost nebrat si věci osobně a respektovat potřeby u sebe i u druhých. Tato důvěra dále otevírá cestu k vzájemnosti a.schopnosti efektivní týmové spolupráce.

Jak probíhá den?

.......Ráno přichází děti v 8:00. Okolo 8:10, když už jsme všichni, začínáme v Montessori učebně na.Elipse, kde se pozdravíme a chvilku si povídáme. Učíme se naslouchat si navzájem, sdílet s.ostatními svoje nápady, komunikovat a také si představíme, co se bude danný den dít. Po "elipse", která trvá 10 - 20 minut, děti pracují samostatně nebo ve skupinkách, udržujeme ticho - šeptáme; používáme koberečky pro vymezení vlastního prostoru. Děti se učí respektovat vzájemně své hranice. Postupně přechází, podle své přirozenosti, na hovor v běžné hlasitosti, kdo chce může jít do vedlejší tělocvičny, popř. se přidat k náročnější činnosti iniciované průvodkyní. Před půl desátou všichni po sobě uklidí pomůcky a hračky na svá místa a odcházíme do kuchyňky na svačina a přípravu oběda. Poté, cca v 10.30 se děti v šatně samostatně oblékají, popř. si navzájem pomáhají nebo radí a odcházíme ven, kde jsme až do oběda. Venku rozvíjíme hrubou motoriku - pohybovými hrami, využitím herních a.přírodních prvků v areálu Mlýna, popř při vycházce i v jeho okolí. Podpora rozvoje pohybové gramotnosti je pro nás stejně důležitá jako rozvoj intelektuálních a emočních dovednosti. Ve 12:00 máme oběd, který probíhá podle počasí buď venku pod verandou nebo v kuchyňce, přednost má veranda. Po.obědě si vyčistíme zuby a následuje polední klid. Většina dětí nespí, věnují se klidné činnosti - poslechu, čtení, kreslení, klidné hře.  Ve 13. hod. začínají "aktivní odpoledne", kterými některé děti navazují na dopolední program. Ostatní pokračují v programu aktivního dopoledne, ve 14. hod svačíme a.ve 14:30 končí náš program a je tedy čas si vyzvednout děti. Dítě může pokračovat v aktivním odpoledni (viz další záložka v menu).

V případě Vašeho zájmu je nutná osobní schůzka nejlépe s oběma rodiči u nás ve Mlýně. Je nutné se seznámit s prostředím a s námi. Pro naši práci je velmi důležitá vzájemná spolupráce a navázání dobrých vztahů. Věnujeme se každému dítěti individuálně a je pro nás důležité, abychom se shodli na.hodnotách, zejména na přístupu respektující výchovy. Pokud mají rodiče v nějaké oblasti výchovy pochybnosti, troufáme si nabídnout pomoc - můžeme podnikat kroky společně, pro rychlejší dosažení kýženého pokroku.

Prosíme o zvážení, zda náš přístup představuje to, co pro své dítě hledáte. Kapacita je omezená. Rádi budeme spolupracovat s rodiči, se kterými se shodneme na našem přístupu, postupném osobním růstu se zrcadlením svého dítěte.

 

V případě zájmu nás kontaktujte:

 • Eva Kolářová

info@mlynradounka.cz

 • Lucie Sára Závodná

lucie.zavodna@gmail.com

docházka dětí

.......Přednostně bereme děti, které mají zájem o celotýdenní docházku. Poté děti, které mají zájem o.kratší, avšak nejméně třídenní docházku. První 3 dny v týdnu budou od září zaměřené na témata a.rozvoj dítěte podle vývojové fáze. Budeme navazovat na to, co se už děti dozvěděly. Vhodné pro děti, které budou pokračovat v komunitní škole. "Na zkoušku" je možné chodit i jeden nebo dva dny v týdnu, nicméně na omezenou dobu. Důvodem jsou naše zkušenosti - děti, které chodí 1 nebo 2 dny v týdnu se časem cítí nejistě, často proto, že v respektujícím prostředí nefungují stejné komunikační modely jako v.jiných předškolních ústavech a naše děti na ně reagují "zdrženlivě". Také nestihnou poznat prostředí dostatečně důvěrně a zejména při pohybu venku ve snaze napodobit v pohybu ostatní děti, neodhadují dobře své možnosti.

 

Co děti potřebují :

 • 2 malé ručníky ( děti si budou měnit špinavý ručník za čistý, druhý ručník, prosíme ať je vždy čistý a vypraný )

 • vhodné oblečení na každý den

 • 4 fotky (ve formátu průkazového fota, stačí výtisk na obyčejný papír)

 • přezůvky

 • pláštěnku

 • holínky

 • příspěvek na toaletní papíry a jiné potřeby budeme řešit v průběhu nástupu
 • kartáček na zuby, pozor! Pouze jednosvazkový kartáček, budeme čistit zoubek po zoubku, lze koupit v drogérii,  zde je odkaz https://www.nazuby.cz/jednosvazkovy-kartacek

Pokud vám leží doma, tak určitě s dětmi využijeme :

 • papíry čisté nebo z jedné strany popsané
 • pastelky, voskovky, barvy temperové nebo voskové a jiné
 • látka jakákoliv i zbytky
 • omalovánky, časopisy pro děti, časopisy s úkoly pro děti apod...( každá nepomalovaná stránka se nám hodí )

 

 

Ceník

Děti lze vyzvedávat po obědě ve 12:30 nebo při plné docházce ve 14:30.

 • Docházka částečná na 5 dní v týdnu, vyzvedávání po obědě: 3 000,- Kč i se stravou /za měsíc
 • Docházka plná na 5 dní v týdnu: 4 250,- Kč i se stravou / za měsíc
 • Jeden den v týdnu, vyzvedávání po obědě: 700,- Kč i se stravou/ za měsíc
 • Jeden den v týdnu, plná docházka: 1 000,- Kč i se stravou/ za měsíc
 • Nabízíme také možnost docházky od 8 do 16 hodin. Pak cena za jeden prodloužený den v týdnu je 1 400,- Kč / za měsíc.

Částka je měsíčním paušálem na chod aktivního dopoledne. V případě nemoci se částka nevrací. Prosíme o poslání platby do posledního dne v měsíci, vždy na měsíc dopředu na číslo účtu 4000071018/7940. Každé dítě bude mít přiřazen variabilní symbol. Při platbě do poznámky napište: Jméno a příjmení dítěte.

DĚKUJEME :)

Zde si můžete stáhnout přihlášku.

Vyplněnou přihlášku pošlete na e-mail: kolarova.radounka@gmail.com

Odesláním přihlášky vyjadřujete svobodný souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených ve formuláři, v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Prohlašujeme, že tyto údaje budou použity pouze k evidenci uchazečů, nebudou sdíleny s žádnou další osobou ani k jiným obchodním účelům.

Prostředí pro děti