MLÝN Radouňka


  • Přírodovědné centrum

  • Okrašlovací spolek

....s dětmi, v přírodě, v pohybu

  • Nyní obsazujeme pobyty a připravujeme program pro rok 2018. Letošní titul je "Na vodě a pod vodou" - budeme lovit, chytat, pozorovat; vařit na ohni, ti odvážnější zažijí den bez proudu.

Přírodovědné centrum MLÝN  Radouňka, z.s. je spolek, ve.kterém se věnujeme dětem a.přírodě. Naším cílem je rozvíjet v.dětech radost z.poznávání a.zvídavost, kritické myšlení, svobodný a.odpovědný přístup k.sobě, k.okolí, k.životu.

Přírodovědné centrum Mlýn Radouňka je pobytové vzdělávací zařízení, které leží na.řece Nežárce u.Jindřichova Hradce, v.říční zátoce u.jezu.

Jezdí k.nám školky a.školy všech typů (klasické, komunitní, lesní), studenti SŠ a.VŠ na.tématické kurzy a.praktika, pořádáme vzdělávací víkendy pro.rodiče s.dětmi, skupiny rodičů s.dětmi v.domácím vzdělávání.

Jezdí k.nám lidé, pro.které je vzdělání a.výchova nejen prací a.zábavou, ale i.smyslem, posláním a.vášní.

Při.tvorbě programů spolupracujeme s.vysokými školami, odbornými společnostmi, vědeckými ústavy a.společenskými institucemi.


NAŠE BUDOVA

Objekt centra je nedávno postavený a.vybavený, šetrný k.přírodě, útulný a.příjemný.

Je bezbariérový, v.přízemí se nachází kromě technického zázemí především kuchyně a.jídelna, na.které navazuje velká veranda.

V poschodí jsou učebny a.herní místnosti a.v.půdní vestavbě se.spí.

Z jedné strany objektu je zatravněné nádvoří, z.druhé řeka.

Rozvíjíme zájem dětí o.přírodu. Při.tvorbě programů spojujeme zážitkovou pedagogiku s.badatelským přístupem a.prvky Montessori pedagogiky.

Významnou součástí u.nás stráveného času jsou pohybové aktivity zaměřené na.podporu fyzické gramotnosti.

" Pomoz mi, abych to dokázal sám."

                                                                                            žák Marie Montessori